ผลิตภัณฑ์เกลืออุตสาหกรรม

เกลือบริสุทธิ์ 97.5%

ขนาดบรรจุ 25กิโลกรัม

   เกลือบริสุทธิ์มีค่า NaCl 97.5% เหมาะกับอุตสาหกรรมผลิตน้ำแข็งเป็นอย่างดีเพราะเกลือ ไม่มีเศษตะกอนของดิน   มีแคลเซียม(Ca2+)และแมกนีเซียม(Mg2+) ในระดับที่ต่ำ  จึงลดการเกิดคราบตะกรันและสิ่งสกปรกที่เป็นชนวนในการถ่ายเทความร้อน  ทำให้กระบวนการผลิตน้ำแข็งมีประสิทธิภาพและเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายของระบบ 

บริษัท เกลือเจริญ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

43 อาคารไทย ซีซี ทาวเวอร์ ชั้น 26 ถนน สาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

+66 (0) 2675 8430 +66 (0) 2675 8439