ผลิตภัณฑ์เกลืออุตสาหกรรม

เกลือบริสุทธิ์ 97.5%

ขนาดบรรจุ 25กิโลกรัม

   เกลือบริสุทธิ์มีค่า NaCl 97.5% ใช้ในอุตสาหกรรมฟอกหนัง เพื่อยับยั้งการเกิดจุลินทรีย์ ช่วยให้หนังสัตว์แห้งเร็วและเพื่อช่วยยืดอายุของหนังให้มีคุณสมบัติที่ดี

บริษัท เกลือเจริญ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

43 อาคารไทย ซีซี ทาวเวอร์ ชั้น 26 ถนน สาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

+66 (0) 2675 8430 +66 (0) 2675 8439