เคมีภัณฑ์

คลอรีน 70%

ขนาดบรรจุ 40กิโลกรัม

เหมาะสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ, เกษตรกรรมหรรือฟาร์มกุ้ง, สระว่ายน้ำ, น้ำประปา มีคุณสมบัติละลายน้ำได้ง่ายกว่าคลอรีนเม็ดทั่วไป มีกากตะกอนหลงเหลือน้อยมาก ไม่มีฝุ่นฟุ้งกระจาย เก็บรักษาไว้ได้นานโดยยังคงเต็มเปอร์เซ็นต์  

บริษัท เกลือเจริญ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

43 อาคารไทย ซีซี ทาวเวอร์ ชั้น 26 ถ.สาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

+66 (0) 2675 8430 +66 (0) 2675 8439