เกลือบริโภคเสริมไอโอดีน

เกลือ TRS

เกลือบริโภคเสริมไอโอดีน TRS 97.5%

ขนาดบรรจุ 200กรัม

เม็ดละเอียด ขาวสะอาด ปราศจากสิ่งปลอมปน มีความบริสุทธิ์ 97.5% มีส่วนผสมของไอโอดีน ช่วยป้องกันโรคคอพอก และโรคปัญญาอ่อนจากการขาดสารไอโอดีนได้ ผลิตและบรรจุด้วยเครื่องจักรอัตโนมัติ

บริษัท เกลือเจริญ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

43 อาคารไทย ซีซี ทาวเวอร์ ชั้น 26 ถ.สาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

+66 (0) 2675 8430 +66 (0) 2675 8439