ผลิตภัณฑ์เกลืออุตสาหกรรม

เกลือบริสุทธิ์ 99.9%

ขนาดบรรจุ 25กิโลกรัม

เกลือบริสุทธิ์มีค่า NaCl 99.9% มีค่าความชื้นต่ำ เหมาะสำหรับการล้างเรซิน (Resin Regeneration) ในกระบวนการผลิตน้ำอ่อน (Water Softening System) และระบบบำบัดน้ำเสีย (Water treatment System) มีความบริสุทธิ์สูง ปราศจากสิ่งปลอมปน เช่น เศษดิน เม็ดเกลือมีขนาดเล็ก ช่วยให้ละลายน้ำได้ดีทำให้เกิดการแตกตัวและแลกเปลี่ยนประจุ(Ion) ระหว่างโซเดียม(Na+),แคลเซียม(Ca2+)และแมกนีเซียม(Mg2+) ที่ติดอยู่กับเรซินได้เป็นอย่างดี ทำให้คืนประสิทธิภาพให้กับเรซินได้เต็มประสิทธิภาพ ไม่ต้องล้างบ่อยช่วยให้ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย

บริษัท เกลือเจริญ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

1023 อาคารเอ็ม เอส สยาม ทาวเวอร์ ชั้น 36 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120

+66 (0) 2123 3886 +66 (0) 2123 3874