ผลิตภัณฑ์เกลืออุตสาหกรรม

เกลือบริสุทธิ์ 97.5%

ขนาดบรรจุ 25กิโลกรัม

เกลือบริสุทธิ์มีค่า NaCl 97.5% มีราคาถูก เหมาะสำหรับการล้างเรซิน(Resin Regeneration) ในกระบวนการผลิตน้ำอ่อน(Water Softening System)และระบบบำบัดน้ำเสีย(Water treatment System)  มีความบริสุทธิ์สูง มีราคาถูก มีความปนเปื้อนต่ำ เม็ดเกลือมีขนาดเล็ก ช่วยให้ละลายน้ำได้ดีทำให้เกิดการแตกตัวและแลกเปลี่ยนประจุ(Ion) ระหว่างโซเดียม(Na⁺),แคลเซียม(Ca2+)และแมกนีเซียม(Mg2+) ที่ติดอยู่กับเรซินได้เป็นอย่างดี ทำให้คืนประสิทธิภาพให้กับเรซินได้เต็มประสิทธิภาพ ไม่ต้องล้างบ่อยช่วยให้ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย

บริษัท เกลือเจริญ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

1023 อาคารเอ็ม เอส สยาม ทาวเวอร์ ชั้น 36 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120

+66 (0) 2123 3886 +66 (0) 2123 3874