ผลิตภัณฑ์เกลืออุตสาหกรรม

เกลือบริสุทธิ์ 99.9% ไม่เติมสารป้องกัน การจับตัวเป็นก้อน

ขนาดบรรจุ 25กิโลกรัม

   เกลือบริสุทธิ์ 99.9% ไม่เติมสารป้องกันการจับตัวเป็นก้อนและมีความชื้นต่ำ ผลิตจากเครื่องจักรที่ทันสมัย มีความสะอาดและมีความปลอดภัยสูงเพราะผ่านการกำจัดสารโลหะหนัก มีเม็ดเล็กร่วน สีขาว เหมาะสำหรับใช้เป็นส่วนผสมและเพิ่มรสชาติในอาหารหลายประเภท ผ่านการรับรอง มาตรฐาน GMP และ HACCP


*สินค้าชนิดนี้อาจเกิดการจับตัวเป็นก้อนของเกลือได้

บริษัท เกลือเจริญ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

43 อาคารไทย ซีซี ทาวเวอร์ ชั้น 26 ถนน สาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

+66 (0) 2675 8430 +66 (0) 2675 8439