ผลิตภัณฑ์เกลืออุตสาหกรรม

เกลือบริสุทธิ์ 99.9% เสริมไอโอดีน

ขนาดบรรจุ 25กิโลกรัม

   เกลือบริสุทธิ์เสริมไอโอดีนมีค่า NaCl 99.9%  มีความชื้นต่ำ , ช่วยป้องกันการขาดสารไอโอดีน ผลิตจากเครื่องจักรที่ทันสมัย มีความสะอาดและมีความปลอดภัยสูงเพราะผ่านการกำจัดสารโลหะหนัก มีเม็ดเล็กร่วน สีขาวและไม่จับตัวเป็นก้อน  ทำให้ละลายน้ำได้ดี เกลือเสริมไอโอดีนเหมาะสำหรับใช้เป็นส่วนผสมและเพิ่มรสชาติในอาหาร หลายประเภท ผ่านการรับรอง มาตรฐาน GMP และ HACCP

บริษัท เกลือเจริญ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

43 อาคารไทย ซีซี ทาวเวอร์ ชั้น 26 ถนน สาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

+66 (0) 2675 8430 +66 (0) 2675 8439