ผลิตภัณฑ์เกลืออุตสาหกรรม

เกลือบริสุทธิ์ 97.5%

ขนาดบรรจุ 25กิโลกรัม

   เกลือบริสุทธิ์มีค่า NaCl 97.5% ผลิตจากเครื่องจักรที่ทันสมัย มีความปลอดภัยเพราะผ่านการกำจัดสารโลหะหนัก มีเม็ดเล็กร่วน สีขาวและไม่จับตัวเป็นก้อน  ทำให้ละลายน้ำได้ดี เหมาะสำหรับใช้เป็นส่วนผสมและเพิ่มรสชาติในอาหาร หลายประเภท ผ่านการรับรองมาตรฐาน GMP

บริษัท เกลือเจริญ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

43 อาคารไทย ซีซี ทาวเวอร์ ชั้น 26 ถนน สาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

+66 (0) 2675 8430 +66 (0) 2675 8439