เคมีภัณฑ์

เบคกิ้งโซดา

ขนาดบรรจุ 25กิโลกรัม

ใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร เพื่อสำหรับ ปรับความเป็นกรด-ด่าง, ทำให้ขึ้นฟู, ป้องกันการรวมตัวกันเป็นก้อนผลิตภัณฑ์ Sodium Bicarbonate ได้รับการรับรองระบบคุณภาพจาก GMP,HACCP Codex และ HALAL ซึ่งเป็นระบบควบคุมคุณภาพที่เป็นมาตรฐานระบบสากล

บริษัท เกลือเจริญ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

43 อาคารไทย ซีซี ทาวเวอร์ ชั้น 26 ถ.สาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

+66 (0) 2675 8430 +66 (0) 2675 8439