เคมีภัณฑ์

ไตรคลอโรไอโซไซยานูริก แอซิด 90%

ขนาดบรรจุ 50กิโลกรัม

ละลายน้ำได้ง่ายกว่าคลอรีนเม็ดทั่วไป,มีกากตะกอนหลงเหลือน้อยมาก,ไม่มีฝุ่นฟุ้งกระจาย,เก็บรักษาไว้ได้นานโดยยังคงเต็มเปอร์เซ็นต์  เหมากับการใช้งานสำหรับสระว่ายน้ำ, โรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ และเกษตรกรรม

บริษัท เกลือเจริญ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

43 อาคารไทย ซีซี ทาวเวอร์ ชั้น 26 ถ.สาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

+66 (0) 2675 8430 +66 (0) 2675 8439