เคมีภัณฑ์

โพแทสเซียมไอโอเดต

ขนาดบรรจุ 25กิโลกรัม

ผลิตภัณฑ์ Potassium Iodate มีคุณภาพสูงของ William Blythe ตรงตามข้อกำหนดของ Food Chemicals Codex สำหรับการผลิตอาหาร ใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร, ยาและเกษตรกรรม  

บริษัท เกลือเจริญ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

43 อาคารไทย ซีซี ทาวเวอร์ ชั้น 26 ถ.สาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

+66 (0) 2675 8430 +66 (0) 2675 8439