เคมีภัณฑ์

โพแทสเซียม คาร์บอเนต

ขนาดบรรจุ 25กิโลกรัม

เหมาะสำหรับการใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมการทำหลอดภาพ ทีวี และแก้วคุณภาพสูง ตลอดจนอุตสาหกรรมอาหาร ยา และปุ๋ย นอกจากนี้ยังเป็นผลิตภัณฑ์เคมีคุณภาพสูงที่ได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมไทย, กระบวนการผลิตและโรงงานได้รับใบรับรอง ISO 9001:2008, ISO14001:2004

บริษัท เกลือเจริญ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

43 อาคารไทย ซีซี ทาวเวอร์ ชั้น 26 ถ.สาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

+66 (0) 2675 8430 +66 (0) 2675 8439