เกลือบริโภคเสริมไอโอดีน

เกลือ TRS

เกลือบริโภคเสริมไอโอดีน TRS 97.5%

ขนาดบรรจุ 200กรัม

เม็ดละเอียด ขาวสะอาด ปราศจากสิ่งปลอมปน มีความบริสุทธิ์ 97.5% มีส่วนผสมของไอโอดีน ช่วยป้องกันโรคคอพอก และโรคปัญญาอ่อนจากการขาดสารไอโอดีนได้ ผลิตและบรรจุด้วยเครื่องจักรอัตโนมัติ

เกลือทิพย์

เกลือทิพย์ 97.5%

ขนาดบรรจุ 220กรัม

มีความบริสุทธิ์ 97.5% เม็ดละเอียด ขาวสะอาด ปราศจากสิ่งปลอมปน มีส่วนผสมของไอโอดีน ผลิตและบรรจุด้วยเครื่องจักรอัตโนมัติ 

บริษัท เกลือเจริญ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

1023 อาคารเอ็ม เอส สยาม ทาวเวอร์ ชั้น 36 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120

+66 (0) 2123 3886 +66 (0) 2123 3874