เพียว โซเดียม คลอไรด์

เพียว โซเดียม คลอไรด์

ขนาดบรรจุ 25กิโลกรัม

ผลิตภัณฑ์ Pure Sodium Chloride เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ทางการแพทย์ ซึ่งได้ตามมาตรฐาน  British Pharmacopoeia 1998 (BP) Grade มีการบรรจุภายในห้องระบบปิด (Closed System) และได้รับการยอมรับจากบริษัทผลิตยาทั้งในประเทศและต่างประเทศ ปัจจุบันบริษัทผู้ผลิตยาชั้นนำต่างๆ ได้นำ Pure Sodium Chloride ตรา TRS ไปใช้ในการผลิตน้ำเกลือ (Normal Saline Solution) และอื่นๆ

บริษัท เกลือเจริญ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

43 อาคารไทย ซีซี ทาวเวอร์ ชั้น 26 ถนน สาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

+66 (0) 2675 8430 +66 (0) 2675 8439